Tlač a publikovanie

S programom CMS IntelliCAD® užívatelia môžu vytlačiť výkresy presne tak, ako boli vytvorené, alebo môžu pridať formátovanie a špecifikovať ovládacie prvky tlače pre zmenu vzhľadu výkresov pri tlači.

Niekedy užívatelia potrebujú tlačiť viac výkresov, z ktorých každý má iný vzhľad alebo rozloženie. Napríklad môže byť potrebný jeden vytlačený výkres pre klientskú prezentáciu spolu s niekoľkými ďalšími variantmi pre výrobcov. Pre každý typ vytlačeného výkresu, ktorý užívatelia vyžadujú, môžu vytvoriť rozloženie, ktoré definuje jeho vlastnosti, vrátane mierky, plochy tlače, tabuľky štýlov tlače a ďalšie.

Publikovanie výkresov

Namiesto výtlačku jedného výkresu môžu užívatelia pomocou príkazu Publikovať uložiť a vytlačiť kolekciu výkresov a ich rozloženie. Najskôr vytvoria zoznam listov zadaním požadovaných rozložení, ktoré môžu byť kombináciou rozloženia modelového priestoru a rozloženia výkresového priestoru z akéhokoľvek výkresu. Nakoniec uložia zoznam hárkov a potom ich vytlačia.