Prezeranie rozvržení a hladín

ETOOLBOX® Mobile CAD Prehliadač poskytuje možnosť rýchleho prepnutia z Modelového zobrazenia na ktorékoľvek Rozvrženie súboru DWG alebo DXF.

Okrem toho užívateľ nájde aj nástroj na kontrolu viditeľnosti hladín súborov DWG. Nástroj na viditeľnosť hladín umožňuje užívateľovi hladinu zapnúť alebo vypnúť.

Model a Rozvržení   Viditeľnosť hladín

 

Free Download