Viacjadrové spracovanie (multi-core)

CMS IntelliCAD 8.x teraz podporuje viacjadrové spracovanie na viacjadrových počítačoch, čím výrazne zvyšuje počet pokynov procesorov tým, že ich spúšťa súčasne. Viacjadrové spracovanie výrazne zvyšuje výkonnosť CMS IntelliCADu. Všeobecne platí, že x64 je o 30% rýchlejší ako 32-bitové a multi-core je 1,5 až 3x rýchlejší. MULTICORE a MTMODE nové systémové premenné určujú, ako IntelliCAD používa viac procesorov.

Jedno jadro vs Viac jadier