Foto-realistické tieňovanie a rendrovanie

Fotorealistické 3-D tieňovanie v reálnom čase a profesionálne fotorealistické 3D rendrovanie s osvetlením

CMS IntelliCAD umožňuje jednoducho vytvárať 3-D návrhy pomocou 3-D kresliacich nástrojov. Kliknutím na tlačítko môžete zobraziť tieňované verzie vašich 3-D modelov alebo vaše existujúce 3-D knižnice .

CMS IntelliCAD umožňuje jednoducho vytvárať 3-D návrhy pomocou 3-D kresliacich nástrojov. Kliknutím na tlačítko môžete zobraziť skryté, tieňované alebo plne rendrované verzie vašich 3-D modelov alebo existujúcich 3-D knižníc. Môžete si vybrať prednastavené možnosti osvetlenia, materiálov povrchov a pozadia v profesionálnej kvalite. Vďaka sofistikovaným schopnostiam raytracingu IntelliCADu môžete vytvoriť fotorealistické 3-D výstupy.

Teraz poskytujúc ešte pokročilejšie nástroje na vykresľovanie, CMS IntelliCAD obsahuje ďalšie rozhranie renderingu - ARTISAN, ktorý vytvorí z vašich výkresov vysoko kvalitné fotorealistické obrázky a to rýchlo a jednoducho. Pár kliknutiami môžete vybrať zo širokej škály prednastavených materiálov a nastavení osvetlenia a vykresliť si výkres. Ďalšie prispôsobenie je jednoduché, vrátane tvorby vlastných realistických materiálov..
Tento doplnok je k dispozícii ako samostatný samostatný inštalačný balík, ktorý používatelia všetkých CMS IntelliCAD v8.2 (samostatné alebo cloudové) môžu nájsť v sekcii download tejto webovej lokality..

Download Artisan render pre CMS IntelliCAD

Keď vytvárate trojrozmerné entity, program zobrazuje drôtené rámové i plošné modely v drôtenom pohľade, čo sťažuje vizualizáciu vašich trojrozmerných modelov. Ak chcete lepšie vizualizovať model, môžete odstrániť všetky skryté čiary za ostatnými entitami alebo plochami, keď sa pozeráte z aktuálneho smeru. Tieňovanie predstavuje ďalší krok odstránením skrytých čiar a priradením plochých farieb viditeľným povrchom. Tieňované obrázky sú užitočné, ak chcete rýchlo vizualizovať model ako entitu telesa, aj keď im chýba hĺbka a definícia.

Rendering poskytuje ešte realistickejší obraz vášho modelu, ktorý je doplnený svetelnými zdrojmi, tieňmi, vlastnosťami povrchov materiálov a odrazmi, čím vám model poskytne fotorealistický vzhľad. Ako je znázornené na nasledujúcich ilustráciách, pri vykresľovaní modelu program odstráni skryté čiary a potom povrchy vytieňuje, akoby boli osvetlené z imaginárnych svetelných zdrojov.