Microsoft VBA 7.1 (32 a 64-Bit) vývojové prostredie

CMS IntelliCAD® PE & PE+ obsahuje úplnú implementáciu aplikácie Microsoft Visual Basic for Applications Edition (VBA), vývojového prostredia, ktoré zjednodušuje vytváranie a vykonávanie vlastných aplikácií..

IntelliCAD môžete prispôsobovať pomocou Visual Basic for Applications (VBA) a Visual Tools for Applications (VSTA čoskoro k dispozícii) prostredníctvom integrovaného rozhrania, ktoré je k dispozícii v ponuke IntelliCAD Tools. Program IntelliCAD ponúka širokú škálu objektov, ktoré vám umožňujú napísať vaše vlastné aplikácie, ktoré môžu bežať v rámci programu IntelliCAD.